Hikayat Wal Asil

Tunaikanlah

Seorang perempuan daripada puak Juhainah telah datang menemui Rasulullah SAW dan berkata:

Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk mengerjakan ibadat haji, tetapi tidak sempat menunaikannya sebelum dia meninggal dunia, adakah aku boleh mengerjakan ibadat haji itu bagi pihaknya?

Rasulullah SAW bersabda:

Ya, tunaikanlah ibadat haji itu bagi pihaknya. Apakah pandanganmu jika ibumu mempunyai hutang, sudah tentu kamu akan melangsaikan hutang tersebut (bagi pihaknya). Langsaikanlah hutang (dari segi ibadat) kepada Allah, sesungguhnya hutang kepada Allah adalah lebih patut untuk kamu langsaikan.

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas RA